Stelling

Aanmelden

PDF Afdrukken E-mailadres

Hoe oud moet ik zijn?

Minimaal 18 jaar.

Groepsgrootte

Het aantal deelnemers per groep mag niet groter zijn dan 12 personen. Het is echter wel mogelijk in te schrijven met meerdere groepjes.

Betaling?

De kosten bedragen € 25,00, dit is inclusief 2 consumptie bonnen. Graag per inschrijfformulier één betaling. Bij betaling op de dag zelf (8 december) zijn er meerkosten van € 2,50 per persoon. Bij afmelding i.v.m. ziekte wordt het inschrijfgeld niet automatisch geretourneerd. Dit wordt na het weekend van de Koshare Trail bekeken. Het geld kan over worden gemaakt op rekening

NL45INGB0006287526 ten name van: “Jaap Stam Scouting Willem de Zwijger" o.v.v. het aantal deelnemers en jouw groepsnaam.

LET OP: Zoals velen van jullie zullen weten heeft de Jaap Stam van de Willem de Zwijger de afgelopen jaren steeds meer van de organisatie overgenomen. Let er bij het overmaken dus alsjeblieft ook op dat wij een ander rekeningnummer gebruiken dan de voorgaande jaren. Alvast bedankt voor jullie medewerking!


Sluiting inschrijfdatum: voor 13 december moeten zowel het inschrijfformulier als de betaling binnen zijn.


Inschrijfformulier

 
 


 
 
 
 
 
 

  Naam deelnemer Leeftijd